Válassza ki autóját!

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk által forgalmazott márkák iránt, és bízunk benne, hogy érdeklődése során elégedett lesz. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk és partnereink által folytatott adatkezelésről.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a Porsche Hungaria Kft. partnereinek adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

 1. Ki lesz az adatkezelő?

  Ön a Porsche Hungaria Kft. honlapján adja meg az adatait, de a Porsche Hungaria az Ön adatait nem fogja kezelni, csak adatfeldolgozói minőségben továbbítja azokat az Ön által kiválasztott, a termék érdeklődését lebonyolító márkakereskedés számára. Az adatkezelő a kiválasztott márkakereskedő lesz.

 2. Melyek a személyes adatok?

  Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy. Az érdeklődése során Ön csak a nevét, lakcímét és e-mail címét adja meg (ezek az adatok szükségesek a regisztrációhoz), illetve a telefonszámát, ha a telefonos kapcsolatfelvételt választja.

  Az a termék utáni érdeklődés lebonyolítása során a kiválasztott márkakereskedőnél további adatok megadása válik szükségessé, de az ezzel összefüggő adatkezelésére nem a jelen tájékoztató, hanem a márkakereskedés saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.

 3. Hogyan védjük a személyes adatokat?

  A Porsche Hungaria Kft. az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek biztosítják, hogy az Ön adatai biztonságos csatornán jussanak el a kiválasztott márkakereskedéshez.

 4. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

  A személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeljük, amíg arra valamely jogszabály kötelez. Az Ön itt megadott adatait a Porsche Hungaria Kft. nem tárolja, csak átadja az Ön által kiválasztott márkakereskedőnek.

 5. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

  Az Ön termék érdeklődéséhez megadott személyes adatait kizárólag az Ön által a termék utáni érdeklődés lebonyolítása céljából kiválasztott márkakereskedőnek adjuk át.

 6. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

  A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor, az Ön kifejezett hozzájárulása alapján.

  A termék érdeklődés esetén az Ön adatait az Ön által kiválasztott márkakereskedő kizárólag arra a célra használhatja fel, hogy Ön a termék utáni érdeklebonyolítása céljából megkeresse az Ön által kiválasztott módon, e-mailben vagy telefonon. 

 7. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

  Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

  Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

  Azok a sütik, amelyek a pusztán jogi meghatározás szerint nem feltétlenül szükségesek a honlap használatához, ennek ellenére fontos feladatokat végeznek. E sütik nélkül nem állnának rendelkezésre olyan funkciók, amelyek lehetővé teszik a kényelmes böngészést a honlapunkon, mint például az előre kitöltött űrlapok. A megtett beállítások, mint például a nyelv kiválasztása, nem tárolhatók és ezért minden oldalon ismét lekérdezik őket. Továbbá nincs lehetőség egyedi ajánlatokat adni az Ön számára.

  Az alábbiakban található az alkalmazott saját sütik felsorolása részletesebb leírással:

  Süti megnevezése: Google Analytics (www.analytics.goolgle.com)
  Feladat: A Google Analytics szolgáltatásai révén gyűjtünk statisztikai adatokat az internetes szolgáltatásunk használatáról. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy a honlapot és a szolgáltatásunkat folyamatosan javítsuk és optimalizáljuk, és ezáltal érdekesebbé tegyük az Ön számára. Az adatok olyan paramétereket szolgáltatnak, mint például a látogatók száma, a klikkelések alakulása és a honlap használóinak az átlagos tartózkodási ideje egy oldalon, a honlap kihasználásának a további javítása érdekében. Hasonlóképpen a hivatkozó URL-ek révén azon felhasználók száma statisztikailag kiértékelt, akik partner honlapokról a mi honlapunkra jutnak, annak meghatározása érdekében, hogy mely marketing kampányunk keltett érdeklődést a honlapunk iránt.

  Tárolási időtartam: Munkamenet, illetve egyes adatok akár 10 évig (minden adat anonimizálva van)

  A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

 8. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

  Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

   Ön bármikor jogosult:
  • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
  • kérni személyes adatai helyesbítését,
  • kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
  • kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
  • kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

  A Porsche Hungaria Kft. az Ön adatait érdeklődése esetén nem kezeli és nem tárolja. Ennek megfelelően a fenti jogait az Ön által kiválasztott márkakereskedésnél gyakorolhatja.

 9. Mit tegyen, ha panasza van?

  Amennyiben a termék érdeklődéséhez kapcsolódó adatkezeléssel összefüggésben panasza van, ezt az Ön által kiválasztott márkakereskedő adatvédelmi kapcsolattartójánál teheti meg. Amennyiben az érintett nem ért egyet az adatkezelő vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket). Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül az adatkezelőhöz elküldeni, hogy az adatkezelő az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

  2018-05

  Porsche Hungaria Kft.

 

Vásárlás előtt minden esetben kérjen márkakereskedőjétől, -szervizétől részletes tájékoztatást és tanácsot! Katalógusunk célja, hogy az érdeklődőknek kivonatos áttekintést adjunk. Felhívjuk ezért a figyelmet a következőkre: weboldalunk tartalma nem vásárlásra való felhívás és nem ajánlattétel! A weboldalon szereplő információk nem teljes körűek, a képek csupán illusztrációk. A feltüntetett árak – kötelező érvénnyel nem bíró – javasolt bruttó iskereskedelmi árak, amelyek nem tartalmazzák a szerelési és fényezési díjakat. A tényleges árakat és díjakat az egyes márkakereskedések és -szervizek önállóan határozzák meg, a javasolt ártól eltérhetnek.
Arra törekszünk, hogy országos szinten állhassunk minél szélesebb termékpalettával az ügyfelek rendelkezésére. A katalógusban feltüntetett termékekből nem minden márkakereskedés illetve -szerviz rendelkezik készlettel, az egyes márkakereskedések és -szervizek készlete egy-egy termékből alacsony, a márkakereskedések és -szervizek legfeljebb az országos gyártói kvóta erejéig rendelhetnek. Mindezeken túl is egyes termékek beépíthetősége, felszerelhetősége, az adott gépjárművel való kompatibilitása egyedi, előzetes vizsgálatot igényel. Mindezekre tekintettel kérjük, hogy tényleges ajánlatért mindig forduljon márkakereskedőjéhez, -szervizéhez!
A feltüntetett adatok a 2023. október 1. és 2024. február 29. közötti időszakra vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a katalógusban foglaltakat (beleértve például a meghosszabbítást, az árváltoztatást, illetve egyes termékek törlését is) előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Az esetleges szerkesztési hibákért, illetve a tartozektrend.hu weboldal akadálytalan és folyamatos elérhetőségéért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Belépés

vagy e-mail címmel

Nem tagja még a közösségnek?
Regisztráljon most!

Regisztráció

Elfelejtett jelszó

Új jelszó kéréséhez kérjük adja meg az e-mail címét!

Gépkocsik kezelése

Személyes adatok

Személyes adatok megadása

+
* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

Az Ön preferált márkaszervize

Szerviz kereső

Jelszó módosítása


Adatmódosítás

Köszönjük, adatait frissítettük.


Befejezés

Elküldtük új jelszavát

A megadott e-mail címre elküldtük az új jelszavát.

Befejezés

Regisztráció

vagy

Regisztráció

Személyes adatok megadása

+
* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

Az Ön preferált márkaszervize

Szerviz kereső

Sikeres regisztráció

Köszönjük hogy regisztrálta magát oldalunkon!

Befejezés

Belépés

vagy e-mail címmel
elfelejtett jelszó
Nem tagja még a közösségnek?
Regisztráljon most!

Regisztráció Regisztráció nélkül kérnék kapcsolatfelvételt

Belépés

vagy e-mail címmel

Nem tagja még a közösségnek?
Regisztráljon most!

Regisztráció
Regisztráció nélkül kérnék kapcsolatfelvételt

Szerviz érdeklődés

Személyes adatok megadása

+
* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

Az Ön preferált márkaszervize

Kapcsolatfelvétel módja:

E-mail kapcsolatfelvétel

Telefonos kapcsolatfelvétel

Szerviz érdeklődés

Köszönjük éredeklődését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

Befejezés

Szerviz kereső


Vissza

Személyes adatok megadása

+
* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

Az Ön preferált márkaszervize

Kérése elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a gépjárművek magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. a kérésében megjelölt márkakereskedésnek továbbítsa, továbbá ahhoz, hogy a megjelölt márkakereskedés az Ön kérése teljesítésével kapcsolatban személyes adatait kezelje annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a megadott csatornákon.

Kapcsolatfelvétel módja:

E-mail kapcsolatfelvétel

Telefonos kapcsolatfelvétel

Termék érdeklődés

Köszönjük éredeklődését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

Befejezés

Szerviz kereső


Vissza

Kuponfüzet igénylés

Személyes adatok megadása

+
* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

Az Ön preferált márkaszervize

Kuponfüzet igénylés

Köszönjük éredeklődését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

Befejezés

Szerviz kereső


Vissza

Kedvezményes javítás igénylése

Személyes adatok megadása

+
* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése szükséges a regisztrációhoz!

Az Ön preferált márkaszervize

Kuponfüzet igénylés

Köszönjük éredeklődését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén!

Befejezés

Szerviz kereső


Vissza

Kérjük válassza ki a gépkocsi márkáját

Új autó rögzítése

Gépkocsi adatok

Márka:

Az Ön preferált márkaszervize

Gépkocsi szerkesztése

Gépkocsi adatok

Márka:

Preferált márkaszerviz

Gépkocsi törlése

Szerviz kereső


Vissza

Szerviz kereső


Vissza

Választott márkaszervizem

Válasszon gépkocsit